Concurs promovare

Primaria comunei Cristesti, Jud.Botosani, in conformitate cu H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare si Legea –Cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, organizeaza examen de promovare din functia de asistent medical comunitar debutant in functia de asistent medical comunitar.

Conditii de participare:

  • Diploma de scoala sanitara postliceala
  • 6 luni vechime in specialitate

Examenul de promovare va avea loc in data de 01.11.2018, ora 10:00 la sediul Primariei comunei Cristesti, Jud.Botosani.

Acte necesare:

  • Cerere de participare la examen in vederea promovarii
  • Copia actului de identitate
  • Adeverinta care sa ateste vechimea in specialitate

Examenul de promovare va consta in sustinerea unei probe scrise.

Dosarele de inscriere inaintate de candidati se pot depune la Compartimentul Juridic-Resurse umane din cadrul Primariei comunei Cristesti, Jud.Botosani, pana la data de 25.10.2018.

Detalii privind conditiile specifice precum si bibliografia si tematica de concurs sunt disponibile la sediul Primariei comunei Cristesti, Jud.Botosani.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon : (0231) 619 912.