Proiectele comunei Cristesti

Zonele rurale și urbane din România prezintă o importanță deosebită din punct de vedere economic, social și cultural. Dezvoltarea durabilă a acestora este indispensabilă în procesul de îmbunătațire a condițiilor existe și a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii și a unui cadru legislativ favorabil acesteia.

În conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi alte autorităţi publice derulează diverse programe de investiţii în infrastructura locală cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finanţarea, decontarea și monitorizarea acestora

Programul PNDL face parte dintr-o serie de instrumente de finanțare destinate dezvoltării locale și coordonate de către MDRAP.

Odata cu aprobarea bugetului national pe anul 2017, Comuna Cristesti reprezentata prin primar Ionel Lucian Borfotina a solicitat finantare pentru urmatoarele obiective de investitii:

           Infrastructura rutiera

 1. Asfaltare si modernizare drumuri comunale de interes local in comuna Cristesti, judetul Botosani – DC 51
 2. Modernizare drumuri in comuna Cristesti, judetul Botosani – 4,650 km

            Infrastructura servicii de utilitate publica

 1. Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in comuna Cristesti, judetul Botosani

           Infrastructura educationala

 1. Construire si dotare gradinita in localitatea Cristesti, comuna Cristesti, judetul Botosani
 2. Demolare, construire si dotare Scoala Primara nr 2 Oneaga, comuna Cristesti, judetul Botosani
 3. Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr 2 Oneaga, comuna Cristesti, judetul Botosani
 4. Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Primara nr 3 Schit- Oraseni, comuna Cristesti, judetul Botosani
 5. Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Primara nr 4 Unguroaia, comuna Cristesti, judetul Botosani
 6. Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Primara nr 1 Cristesti, comuna Cristesti, judetul Botosani

De asemenea s-a solicitat Companiei Nationale de Investitii si finantarea urmatoarelor obiective

 1. Proiectare, construire si dotare sala de sport scolara cu o capacitate de 102 de locuri in localitatea Cristesti, comuna Cristesti, judetul Botosani
 2. Proiectare, construire si dotare Camin Cultural Cristesti, comuna Cristesti, judetul Botosani