Compartimentul de Stare Civila si Urbanism

Compartimentul Stare Civilă, are urmatoarele principale atribuţii specifice:
• Întocmeşte, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează acte doveditoare;
• Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere, exemplarul I sau II, după caz;
• Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;
• Elibereaza extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă la cererea persoanelor fizice;
• Înaintează structurii de evidenţa a persoanelor din cadrul serviciului, până la data de 5 a lunii urmatoare, înregistrările, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificarile intervenite în statutul civil al persoanelorî vârsta de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate, ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
• Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii urmatoare, înregistrările decesului, livretul militar, a persoanei supuse obligaţiilor militare;
• Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimite lunar sub semnatura şefului de serviciu al Direcţiei Judeţene de Statistică;
• Atribuie codul numeric personal pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi pastrează în condiţii depline de securitate;
• Oficiază căsătorii în baza delegării primite de la ofiţerul de stare civilă (primar);
• Propune anual necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială pentru anul urmator, care va fi comunicat de şeful serviciului, Direcţiei Judeţene de Evidenţa a Persoanelor;
• Se ingrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute sau distruse parţial sau total, după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;
• Întocmeşte documentaţia necesară pentru rectificarea actelor de stare civilă în conformitate cu prevederile Legii 117/2006 de modificare şi completare a Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila;
• Primeşte cereri pentru schimbarea numelui pe cale administrativă şi efectuează verificările prevazute de OG 41/2003 aprobata prin Legea 323/2003 cu privire la schimbarea numelui pe calea administrativă;
• Se sesizeaza din oficiu cu privire la persoanele a caror naştere nu este înregistrată în registrele de stare civilă şi propune şefului serviciului initierea de acţiuni în instanţă;

Publicatie stare civila 

Publicatie casatorie 44

Publicatie casatorie 43

Publicatie casatorie 42

Publicatie casatorie 41

Publicatie casatorie 40

Publicatie casatorie 39

Publicatie casatorie 38

Publicatie casatorie 37

Publicatie casatorie 36

Publicatie casatorie 35

Publicatie casatorie 34

Publicatie casatorie 33

Publicatie casatorie 32

Publicatie casatorie 31

Publicatie casatorie 30

Publicatie casatorie 29

Publicatie casatorie 28

Publicatie casatorie 27

Publicatie casatorie 26

Publicatie casatorie 25

Publicatie casatorie 24

Publicatie casatorie 23

Publicatie casatorie 22

Publicatie casatorie 21

Publicatie casatorie 20

Publicatie casatorie 19

Publicatie casatorie 18

Publicatie casatorie 17

Publicatie casatorie 16

Publicatie casatorie 15

Publicatie casatorie 14

Publicatie casatorie 13

Publicatie casatorie 12

Publicatie casatorie 11

Publicatie casatorie 10

Publicatie casatorie 9

Publicatie casatorie 8

Publicatie casatorie 7

Publicatie casatorie 6

Publicatie casatorie 5

Publicatie casatorie 4

Publicatie casatorie 3

Publicatie casatorie 2

Publicatie casatorie 1

Certificate de urbanism 2017

Certificate de urbanism martie -aprilie 2017

Certificate de urbanism februarie 2017

Autorizatii de constructie 2017

Autorizatii de construire martie -aprilie 2017

Autorizatii de construire februarie 2017