Bugetul Comunei Cristesti – Documente

Veniturile bugetare locale se constituie din:
a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte varsaminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; d) donaţii şi sponsorizări.”

Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazează pe constatarea şi evaluarea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum şi pe alte elemente specifice, inclusiv pe serii de date, în scopul evaluării corecte a veniturilor.

Cheltuielile se clasifică după câteva criterii:
a) pe ordonatori de credite (primarii, preşedinţii consiliilor judeţene — care sunt ordonatori primari, precum şi instituţii care, conform legii, primesc şi gestionează bani publici care pot fi ordonatori secundari sau terţiari);
b)- pe destinaţii — activităţi, proiecte, programe, obiective.

Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective.

Fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.

In conformitate cu prevederile art 33 din Legea 153/20127 (1) Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice”

Situatii financiare Primăria Cristești

DECLARATIE 31.12.2020

VENITURI SI CHELTUIELI TRIMESTRUL IV

SITUATIA ACTIUNILOR-PARTILOR SOCIALE DETINUTE DIRECT-INDIRECT la data de 31.12.2020

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI SI A PERSOANELOR CU HANDICAP la data de 31.12.2020

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE la data de 31.12.2020

SOLDURILE CONTURILOR DE VENITURI SI FINANTARI PRECUM SI SOLDURILE CONTURILOR DE CHELTUIELI

SITUATIA CENTRALIZATA a arieratelor bugetului general la data de 31.12.2020

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI A ARIERATELOR INTEGRAL DE LA BUGET la data de 31.12.2020

PLATI RESTANTE la data de 31.12.2020

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 la data de 31.12.2020

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56 la data de 31.12.2020

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR – TRIMESTRUL IV

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA PARTE….

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NERAMBURSABILE LA DATA DE 31.12.2020

SITUATIA ACTIVELOR AMORTIZABILE LA DATA DE 31.12.2020

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2020

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR LA DATA 31.12.2020

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR LA DATA DE 31.12.2020

CONTUL de rezultat patrimonial la data de 31.12.2020

BILANT la data de 31.12.2020

Politici si metode contabile la situatiile financiare trimestrul IV PE ANUL 2020

Raport de analiza privind executia financiara la 31.12.2020

Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2020

 

Indicatori venituri si cheltuieli 30.09.2020

Indicatori venituri si cheltuieli 30.06.2020

CONT REZULTAT PATRIMONIAL 30.09.2020

BILANT 30.09.2020

CONT EXECUTIE VENITURI 30.09.2020

CONT EXECUTIE CHELTUIELI 30.09.2020

SITUATIE VENITURI SI CHELTUIELI BUGET LOCAL TRIMESTRU III

VENITURI CHELTUIELI SI EXCEDENTE BUGET LOCAL

PLATI RESTANTE 30.09.2020

HCL 3/ 27.01.2020 – grila salarizare

HCL 2/27.01.2020 – organigrama

Indicatori cheltuieli 31.03.2020

Indicatori venituri 31.03.2020

Indicatori cheltuieli 31.12.2019

Indicatori venituri

Situatie plati restante 30.06.2020

Situatie active si datorii 30.06.2020

Plati restante 30.06.2020

Cheltuieli programe finantare titlu 65

Cont de executie cheltuieli 30.06.2020

Cont de executie a veniturilor 30.06.2020

Situatia fluxurilor de trezorerie 30.06.2020

Cont rezultat patrimonial 30.06.2020

Bilant 30.06.2020

Raport de analiza executia financiara la 30.06.2020

Plati restante 31.03.2020

Situatie active si datorii financiare 31.03.2020

Situatie Titlu 65

Cheltuieli 31.03.2020

Venituri 31.03 2020

Cont patrimonial 31 03 2020

Bilant 31 03 2020

Buget local 2020 si estimari pe anii 2021- 2023

Proiect buget Comuna Cristesti 17.01.2020

Situatia activelor fixe neamortizabile 31.12.2019

Situatia activelor fixe amortizabile 31.12.2019

Situatie fluxuri de trezorerie 31.12.2019

Situatia active nete/ capitaluri proprii

Plati restante 31.12.2019

Situatia activelor si datoriilor financiare 31.12.2019

Situatie proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 31.12.2019

Cont de executie Buget local – Cheltuieli 31.12.2019

Cont de executie Buget local – Venituri 31.12.2019

Cont de rezultat patrimonial 31.12.2019

Bilant 31.12.2019

Indicatori venituri si cheltuieli 30.09.2019

Indicatori venituri si cheltuieli 30.06.2019

Indicatori cheltuieli 30.03.2019

Indicatori venituri 30.03.2019

Situatii financiare trim IV 2018

Indicatori venituri si cheltuieli 31.12.2018

Indicatori venituri si cheltuieli 30.09.2018

Indicatori venituri si cheltuieli 30.06.2018

Indicatori venituri si cheltuieli 30.12.2017

Hotararea Consiliuluii Local nr 2 2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

Anexa Hotararea Consiliului Local nr 2 /2018 – lista de investitii

Buget general centralizat

Situatie active nete si capitaluri

Situatia active fixe amortizabile 31.12.2017

Situatie fluxuri trezorerie 31.12.2017

Cont rezultat patrimonial 31.12.2017

Active si datorii 31.12.2017

Bilant 31.12.2017

Indicatori venituri 31.12.2017

Indicatori cheltuieli 31.12.2017

Cont de executie 31.10.2017

Indicatori venituri 31.10.2017

Indicatori cheltuieli 31.10.2017

Bilant 30.06.2017

Indicatori venituri – cheltuieli 30.06.2017

Cont de executie cheltuieli 30.06.2017

Cont de executie venituri 30.06.2017

Cont de rezultat patrimonial 30.06.2017

Situatie fluxuri de trezorerie 30.06.2017

Bilant 31.03.2017

Cont rezultat patrimonial 31.03.2017

Contul de executie cheltuieli 31.03.2017

Contul de executie venituri 31.03.2017

Situatia activelor si datoriilor 31.03.2017

Situatie fluxuri trezorerie 31.03.2017

Indicatori venituri – cheltuieli 31.03.2017

Bugetul initial pe anul 2017

Bilant contabil la data de 31.12.2016

Contul de executie a bugetului local – Cheltuieli – 31.12.2016

Contul de executie a bugetului local – Venituri – 31.12.2016

Situatia fluxurilor de trezorerie 31.12.2016

Indicatori venituri – cheltuieli 31.12.2016