Noutati

Vã informãm cã pe data de 17.03.2017 ora 10, va avea loc o şedinţã publicã pentru consultarea populaţiei in vederea gãsirii unei soluţii pentru amenajarea iazului comunal Ursoaia. Sedinţa va avea loc la primãria comunei Cristeşti. Primar Ionel Lucian Borfotina

Detalii


     Comuna Cristesti, judetul Botoșani anunta publicul interesat asupra initierii proiectului : “Construirea a doua platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si dotarea cu echipamente pentru dezvoltarea  amenajarilor  existente  destinate depozitarii gunoiului de grajd  în  comuna Cristesti  judetul Botoșani “                     […]

Detalii


Primaria comunei Cristesti reprezentata prin dl Primar Ionel Lucian Borfotina doreste sa va anunte ca pe data de 10 februarie 2017 ora 10 la sediul Primariei Cristesti va avea loc o sedinta de  informare si mediatizare catre fermierii din comuna privind constructia de catre Consiliul Local a unei platforme de gestionare a gunoiului de grajd […]

Detalii

      Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili persoane fizice/juridice, până la data de 31 martie 2017, se acordă o bonificaţie de 10%.

Detalii