Resurse naturale

Teritoriul comunei Cristeşti face parte din unitatea geomorfologica „Podisul Moldovei” pe o suprafata situată în partea de sud a judeţului şi din versanţi frământaţi, platourile mai omogene cuprinzind terenurile agricole, imaşuri situate între sate , cu înălţimi ce nu depăşesc 300 m altitudine. Acest relief este pretabil practicării agriculturii şi creşterii animalelor.

Principala resursă naturală o reprezintă pământul, într-o anumită măsură de bună calitate. Pe teritoriul comunei Cristeşti exista 2.645 ha de păduri compacte şi terenuri cu vegetaţie forestieră, în special în zona satului Oneaga, care pot asigura întro anumită măsură materia primă necesară pentru industrializarea lemnului.

La suprafată, solurile se individualizează printr-un orizont de şisturi argiloase şi formaţiunui lutoase.Altitudinea maximă este de 300 m pe dealul „ La Ocoale” ,iar minima este de 140 m pe şesul Ţărnii.

Solurile din comuna Cristeşti sunt variate datorita condiţiilor de formare. Asttfel, in zonele de şes sunt aluviuni nisipo-miloase slab înţelenite. Cu cât ne îndepărtăm de albiile minore apar solurile fertile, bune pentru păşuni şi practicarea agriculturii. Pe terase şi în zona interfluviului s-au format soluri brune cenuşii, acestea fiind cele mai răspindite pe teritoriul comunei, fiind soluri productive pentru culturile de porumb, grâu şi plante tehnice.