Anunt promovare grad profesional

 1. Primaria Comunei Cristesti , judetul Botosani organizeaza examen pentru promovarea in grad profesional imediat urmator celui detinut a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Cristesti , pentru urmatoarele functii publice :
 • Consilier , Clasa I , Grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Cadastru  , registrul agricol si urbanism  organizat in data de 25.11.2020 , ora 9:00  ( proba scrisa

 

 • Inspector , clasa I , grad professional  principal  in cadrul Biroului  buget finante si executari silite organizat in data de 25.11.2020 , Ora 13:00  ( proba scrisa )

 

 1. CONDITII DE  INSCRIERE : -Pot participa functionarii publici care indepliniesc urmatoarele conditii :

 

 1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
 3. c) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 4. d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului Codului administrativ

 

 1. Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului .

 

 1. TEMATICA CONCURSULUI :

Pentru functionarul public  Consilier , Clasa I , Grad profesional asistent  in cadrul Compartimentului Cadastru  , registrul agricol si urbanism

 

 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 –Codul Administrativ ;
 2. Legea 188/1999 – modificata ;
 3. Legea 7/ 2004 – Codul de conduita al functionarului public ;
 4. Codul muncii ;
 5. Legea 18 / 1991 Legea fondului funciar
 6. Legea 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

 

Pentru functionarul public  Inspector , clasa  I , grad profesional  principal  in cadrul Biroului  buget finante si executari silite

 

 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 –Codul Administrativ;
 2. Legea 188/1999 – modificata ;
 3. Legea 7/ 2004 – Codul de conduita al functionarului public ;
 4. Legea 571 / 2001 – completata si modificata la zi
 5. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
 6. Legea  nr. 273 / 2006 a Finantelor publice  completata si reactualizata la zi