Anunt privind inscrierea in registrul agricol

Conform Ordonantei de Guvern cu nr. 28 I 2008 privind Registrul Agricol perioadele la care persoancle fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt :

1) Termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:

a) intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/ unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produrilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;

b) intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv

c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol,si in afara termenelor prevazute la a) i b), in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.

(2) In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevazute la alin. (1), se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea “report din oficiu” la rubrica “semnatura declarantului”.