Proiectele Comunei Cristesti – PNDL 2017- 2020

În temeiul art. 9 alin. (2) din OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat OMDRAPFE nr. 3435/23.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Botoşani, în perioada 2017-2020.

Conform listei aprobate, Comuna Cristeşti beneficiază de finanțare prin PNDL 2017- 2020 pentru următoarele obiective de investiții:

1) “Asfaltare și modernizare drumuri comunale de interes local în comuna Cristești, județul Botoșani – DC 51”, cu valoarea alocată din bugetul de stat de 6.995.594,00 lei

2) “Construire și dotare grădiniță în sat Cristești, comuna Cristești, județul Botoșani”, cu valoarea alocată din bugetul de stat de 1.607.460,00 lei

3) “Demolare, construire și dotare Școala Primară nr.2 Oneaga, comuna Cristești, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare”, cu valoarea alocată din bugetul de stat de 1.061.035,00 lei

4) “Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2 Oneaga, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare”, cu valoarea alocată din bugetul de stat de 1.564.703,00 lei

5) “Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.1 Cristești, comuna Cristești, județul Botoșani în vederea autorizației sanitare de funcționare”, cu valoarea alocată din bugetul de stat de 794.683,00 lei

6) “Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.3 Schit – Orășeni, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare”, cu valoarea alocată din bugetul de stat de 836.508,00 lei

7) “Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.4 Unguroaia, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare”, cu valoarea alocată din bugetul de stat de 836.508,00 lei