Comuna Cristesti, judetul Botoșani anunta publicul interesat asupra initierii proiectului : “Construirea a doua platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si dotarea cu echipamente pentru dezvoltarea  amenajarilor  existente  destinate depozitarii gunoiului de grajd  în  comuna Cristesti  judetul Botoșani “

                       Proiectul este propus a fi amplasat pe teritoriul Comunei Cristesti, judetul Botosani.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Primariei din comuna Cristesti in zilele de luni – vineri , intre orele  900—1400.