Anunt important privind seceta pedologica

Conform Ordinului comun 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice

ART. 15

(1) Deţinătorii de terenuri agricole ale căror suprafeţe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafeţele destinate producţiei vegetale depun înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a căror rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în termen de 3 zile de la producerea distrugerii sau vătămării culturilor agricole deţinute.

(2) Înştiinţările scrise prevăzute de alin. (1) cuprind datele de identificare ale deţinătorului de teren agricol, suprafaţa totală declarată, suprafaţa calamitată estimativ pe fiecare dintre culturile calamitate, cu specificarea dacă suprafaţa calamitată se află în zonă irigabilă.

În baza înştiinţărilor prevăzute la art. 15 alin. (1), comitetul local pentru situaţii de urgenţă întocmeşte un raport operativ cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament, în termen de maximum 24 de ore de la înregistrarea înştiinţărilor, pe care îl transmite către Centrul operaţional din cadrul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi către Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice din judeţ.

– Se va putea utiliza formularul anexa la prezentul anunt .

ÎNȘTIINȚARE